Gallery

กรกฎาคม 2560 up

โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ปีงบประมาณ 2560 ( วันที่ 30 – 2 ก.ค. 2560 )

 • foodtester_022
  foodtester_023
  foodtester_024
  foodtester_025

View more photos →

มิถุนายน 2560 up

National Chiao Tung University มาเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ (27 มิ.ย. 2560)

 • sci-visit-01_004
  sci-visit-01_005
  sci-visit-01_006
  sci-visit-01_007

View more photos →

Agreement of Cooperation Signing Ceremony ( 5 มิ.ย. 2560 )

 • MOU-Japan_016
  MOU-Japan_017
  MOU-Japan_018
  MOU-Japan_019

View more photos →

พฤษภาคม 2560 up

 

สัมมนาปัญหาพิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ( 15 พ.ค. 2560 )

 • sci-event-4_001
  sci-event-4_002
  sci-event-4_003
  sci-event-4_004

View more photos →

เมษายน 2560 up

แถลงข่าวสมาร์ทฟาร์มคิท [24 เมษายน 2560]

 • fram_kit_001
  fram_kit_002
  fram_kit_003
  fram_kit_004

View more photos →


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [24 เม.ย. 2560]

 • maejoo__005
  maejoo__006
  maejoo__007
  maejoo__008

View more photos →


งานสงกรานต์ปี 2560 [24 เม.ย. 2560]

 • songkran_60_022
  songkran_60_010
  songkran_60_011
  songkran_60_012

View more photos →

มีนาคม 2560Up

ทำบุญวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าสู่ปีที่ 31 [31 มีนาคม 2560]

 • sci_31_043
  sci_31_042
  sci_31_056
  sci_31_062

View more photos →


พิธีมอบทุนการศึกษา (ทุนคุณบุญชู ตรีทอง) แก่นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2

 • sci_lampang_014
  sci_lampang_102
  sci_lampang_046
  sci_lampang_108

View more photos →

กุมภาพันธ์ 2560Up

โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมสัญจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดอุทัยธานี

 • sci_lampang_128
  sci_lampang_129
  sci_lampang_130
  sci_lampang_131

View more photos →

SCI+BUSINESS [ 7 ก.พ. 2560 ]

 • sci_lampang_159
  sci_lampang_170
  sci_lampang_154
  sci_lampang_150

View more photos →

ธันวาคม 2559 Up

พฤศจิกายน 2559 Up

แถลงข่าว TMOF [23 พ.ย. 59]

 • tmof_007
  tmof_008
  tmof_009

View more photos →


งานธรรมศาสตร์วิชาการ TU Expo 2016 [23-24 พ.ย. 59]

 • tu_expo_2016poster
  tu_expo_2016poster2
  tuexpo59_001

View more photos →

ตุลาคม 2559 Up

The Overseas Study Visit Program on Utilization of Solar Energy for Rural Water Supply and Small Scale Irrigation

 • imag8902
  imag8917
  imag8925

View more photos →

สิงหาคม 2559 Up

งานปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558

 • resize_begin_sci_001
  resize_begin_sci_002
  resize_begin_sci_005

View more photos →

กรกฎาคม 2559 Up

งานแถลงข่าว “นวัตกรรมส่งออก ผลไม้สดไทย” วันที่ 7 ก.ค. 2559

 • resizei_sci_news_001
  resizei_sci_news_002
  resizei_sci_news_003

View more photos →


วันขอบคุณนักวิจัย 27 ก.ค. 2559

 • resize_dee_009
  resize_dee_011
  resize_dee_012

View more photos →


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัยและพัฒนา ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) วันที่ 6 ก.ค. 2559

 • resizei_MOU_BJ_001
  resizei_MOU_BJ_002
  resizei_MOU_BJ_003

View more photos →

มิถุนายน 2559 Up

สัมนาวิชาการ โครงงานปัญหาพิเศษของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ( 8 มิ.ย. 2559 )

 • resize_vichakan_005
  resize_vichakan_006
  resize_vichakan_007

View more photos →

พฤษภาคม 2559 Up

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Edpex [25 พ.ค. 2559]

 • edpexMay59_001
  edpexMay59_002
  edpexMay59_003

View more photos →


กิจกรรมถวายพานพุ่มวันปรีดี [11 พ.ค. 2559]

 • pedee59_001
  pedee59_002
  pedee59_003

View more photos →


แถลงข่าว Paravola – วัสดุกักเก็บน้ำมัน [11 พ.ค. 2559]

 • paravola59_004
  paravola59_005
  paravola59_008

View more photos →

เมษายน 2559 Up

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2559 [อาคาร บร.4 – 7 เม.ย. 59]

 • สงกรานต์ 59
  สงกรานต์ 59
  สงกรานต์ 59

View more photos →

มีนาคม 2559Up

วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบปีที่ 30 [31 มีนาคม 2559]

 • 30th_วันทำบุญ_017
  30th_วันทำบุญ_018
  30th_วันทำบุญ_019

View more photos →

คืนสู่เหย้า 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • SCI30_Impact_025
  SCI30_Impact_017
  SCI30_Impact_018

View more photos →

ผลงานวิจัยของ อาจารย์ณัฐพล จันทร์แก้ว ได้รับเลือกเป็นผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2558 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 • S__3154055
  S__3154054
  S__3154061

ประชุม MOU – The University of Regina Research Excellence Institute in Carbon Capture and Utilization, CA. [24 ก.พ. 2559 ห้อง S209 บร.5]

 • regina2016_010
  regina2016_008
  regina2016_009

View more photos →

สัมมนาคลื่นความโน้มถ่วง (Gravitational wave) [18 ก.พ. 2559 ณ ห้อง S106 บร.5 ]

 • สัมมนาคลื่นแรงโน้มถ่วง ก.พ.59
  สัมมนาคลื่นแรงโน้มถ่วง ก.พ.59
  สัมมนาคลื่นแรงโน้มถ่วง ก.พ.59

View more photos →

รวมภาพกิจกรรมปี 2558Up

TU OPEN HOUSE 4-5 November 2558

 • S__9289762
  S__9289760
  S__9289759

View more photos →

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • _SCI3166_01
  _SCI3168_01
  _SCI3169_01

View more photos →

นักศึกษาจิตอาสาจากภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ออกค่าย U Project ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทวิสาหกิจชุมชน [22 September 2558]

View more photos →

Googla App training

 • _SCI3115
  _SCI3116
  _SCI3117

View more photos →

พิธีไหว้ครู ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

 • _SCI2959
  _SCI2964
  _SCI2965

View more photos →

Open House (14 August 2558)

 • mom2015_022
  mom2015_023
  mom2015_024

View more photos →

รวมภาพกิจกรรม งานวันแม่ 12 สิงหาคม 2558

 • mom2015_010
  mom2015_007
  mom2015_006

View more photos →

โครงการ “รับเพื่อนใหม่” ( 11-13 สิงหาคม 2558 )

 • mom2015_089
  mom2015_090
  mom2015_091

View more photos →

“Single-Crystal X-Ray Crystallography training” 6-7 August 58 Room S101

 • newstd2015_021
  newstd2015_022
  newstd2015_023

View more photos →

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 (3 ส.ค. 58)

 • newstd2015_001
  newstd2015_002
  newstd2015_003

View more photos →

สัมมนาปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 17-19 ก.ค. 58

 • reform58_000
  reform58_003
  reform58_004

View more photos →

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน – “อบรมการบริหารงานพัสดุ” 13 ก.ค. 58 ณ ห้อง S102 อาคารบร.5 โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง

 • train_procurement_001
  train_procurement_002
  train_procurement_003

View more photos →

การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร มคอ.7 กับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 2558 ณ ห้อง S102 อาคารบร.5

 • std_lern7_001
  std_lern7_002
  std_lern7_003

View more photos →

สัมมนา “Skill Workshop for Young Scientists and Engineers” วันที่ 2 ก.ค. 2558 ณ ห้องS106 อาคารบร.5

 • chem_semina58_01
  chem_semina58_02
  chem_semina58_03

View more photos →

งานสัมมนาวิชาการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2557) วันศุกร์ที่ 29 พ.ค.58 ณ ห้อง S106 อาคารบร.5

 • eduposter58_01
  eduposter58_02
  eduposter58_03

View more photos →

กิจกรรมสืบสานประเพณี ๒๕๕๘

 • pr_banner
  _SCI0562
  _SCI0592

View more photos →

งานเสวนาการปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 • 055
  095
  054_2

View more photos →

งานเสวนาการปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.15-17.00 น ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอเกท ราชเทวี กรุงเทพฯ

 • 00
  010
  011

View more photos →